Tagarchief: beleidsbepaler

Vergunninghouderonderzoek in de kansspelsector | consultatie uitvoeringsbesluit Wok – 2

Eerder plaatste ik hier een artikel over het verzamelen van persoonsgegevens van gokkers, zoals voorgesteld in een consultatie over een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand. Datzelfde consultatiedocument is interessant vanwege de eisen die aan vergunninghouders worden gesteld. Die eisen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatiereacties ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018

Eerde meldde ik de start van de consultatie inzake het ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018 en het opmerkelijke voorstel om door middel van een algemene maatregel van bestuur alle gevolmachtigden tot trustkantoor te bestempelen. Inmiddels is de consultatie gesloten. Er … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De ongedefinieerde beleidsbepaler in het financiële recht | Wtt 2018

De Nederlandse financiële wetgever heeft een hekel aan het definiëren van het begrip ‘beleidsbepaler‘, daar schreef ik in 2012 al over. Dat is nog steeds zo, want in het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Beleidsregel voor negen accountantsorganisaties

Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een beleidsregel inzake toetsing van beleidsbepalers bij OOB-accountantsorganisaties bekend gemaakt. Opmerkelijk is dat er maar ongeveer negen accountantsorganisaties zijn die een vergunning hebben voor zogenaamde ‘OOB’ opdrachten. Die afkorting staat voor ‘organisatie van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Personentoetsing: steeds vaker toetsing van bestuurders en andere beleidsbepalers

Op allerlei terreinen zijn ontwikkelingen gaande rondom het ‘keuren’ van personen die functies vervullen. Ik zal dat hierna als ‘personentoetsing’ aanduiden. Personentoetsing in het financiële recht In het financiële recht is het gebied van personentoetsing al een lange traditie, daar wordt … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verkenningen naar politieke integriteit | nog steeds geen ‘VOG’ voor politici

De meest recente nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut heeft politieke integriteit als thema. In de nieuwsbrief diverse artikelen, onder meer: Is de VVD nou echt corrupter dan andere politieke partijen? Gedragscode als remedie? Handvatten voor politici Geschiktheidstoetsing ontbreekt Ik zag … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Antecedentenregister DNB

Al lange tijd beheert DNB een register, waarin gegevens over beleidsbepalers van financiële ondernemingen worden opgeslagen. Sinds kort heeft dit antecedentenregister een eigen naam. DNB noemt het de ‘bestuurdersmonitor’. Op deze pagina beschrijft DNB wat het register inhoudt, wie er … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Geschiktheidstoetsing bij casino’s

Niet alleen in de financiële sector worden ‘beleidsbepalers’ op geschiktheid getoetst. In het kader van de nieuwe regelgeving over casino’s wordt ook in die regelgeving een systeem van geschiktheidstoetsing geïntroduceerd, zo blijkt uit een wetgevingsconsultatie. Aan het casino (de vergunninghouder) en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015

In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB nieuwsbrief voor trustkantoren van september 2014

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn: Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector. In dit bericht worden verrassingstoezichtbezoeken aan trustkantoren aangekondigd. Misverstanden over toetsingen. Over een gelijksoortig bericht in de nieuwsbrief voor verzekeraars, berichtte … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen