Europa wil buiten de EU opgeslagen gegevens kunnen opeisen

De Europese bezwaren tegen het door de VS opeisen van gegevens die in de EU zijn opgeslagen – zoals in de Microsoft zaak – hoeven niet meer serieus te worden genomen, als we zien dat de EU nu hetzelfde wil, aldus een bericht “European Union Seeks Law To Gather Data Held Outside EU Bloc“, dat ik onlangs las, waarin wordt verwezen naar een artikel van Reuters. Zoals gebruikelijk wordt bestrijding van criminaliteit gebruikt als argument voor de ingrijpende bevoegdheden.

Nu maar hopen dat iedereen zijn cybersecurity op orde heeft…

Advertenties
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Cybersecurity tips van Europol en NCSC

Onder degenen die cybersecurity tips geeft, bevindt zich ook Europol. Zie bijvoorbeeld onderstaande twitterberichten:

 

Ik vrees overigens dat niemand weet dat e-mail onveilig is en dat je geen credit kaart nummers en bankrekeningnummers in e-mail moet zetten en dat de berichten van Europol daar niets aan zullen veranderen.

Europol waarschuwt ook voor documentenfraude:

 

Identiteitsfraude komt aan bod:

 

Jammer dat dit soort tips niet makkelijk op de website van Europol terug te vinden zijn, want er is hard gewerkt aan mooie plaatjes.

Nationaal Cyber Security Centrum
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geeft eveneens cybersecurity tips. Tussen tips die meer op bedrijven en professionals zijn gericht, staan ook aanbevelingen voor een breder publiek:

Onder meer de tip om onderweg VPN te gebruiken is een nuttige aanbeveling, waarbij wel de informatie ontbreekt dat de VPN-leverancier zorgvuldig gekozen moet worden, allereerst omdat het internetverkeer over diens server gaat en ten tweede omdat niet alle providers hun encryptie goed op orde hebben.

Opvallend is dat de aanbevelingen van het NCSC niet altijd bij andere informatiesites, zoals Veilig Internetten.nl zijn te vinden. Zoals het advies om wifi en bluetooth uit te schakelen als je het niet gebruikt.

Een duidelijke waarschuwing inzake de generieke onveiligheid van e-mail ontbreekt op meerdere Nederlandse sites.

Tips voor bedrijven
Ik blijf de korte tips (pdf) van de Nederlandse Orde van Advocaten, met advies van Fox-IT, ijzersterk vinden.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Digitaal woordenboek aangevuld

Mijn digitale woordenboek heb ik aangevuld met ‘data gestuurd‘ en ‘nudging‘ heb ik geactualiseerd.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

De integere grootbank stelt rare vragen

De grootbanken liggen onder vuur van toezichthouders en journalisten, zie bijvoorbeeld recent over ING in het FD (1, 2, 3).

Zou het daardoor komen dat die grootbanken tegenwoordig zulke rare vragen aan hun klanten stellen? Zo stuurde één van die grootbanken enige tijd geleden een formulier aan een kleine vereniging van eigenaars met als vraag of er zaken wordt gedaan met Syrië, Lybië, Iran en nog wat van die verre landen. Als die bank zijn klant zou kennen, zouden dat soort vragen niet gesteld worden…

Wanneer schrijven de criminaliteitsbestrijdingsjournalisten eens over de overlast die burgers en MKB ondervinden van de doorgeschoten integriteitsregelgeving?

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Reflectie op antiwitwasbureaucratie ontbreekt in Nederlands parlement

Uit een op de site van de tweede kamer gepubliceerd bericht blijkt dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse antiwitwaswet (Wwft) kritiekloos wordt geaccepteerd.
Van enige reflectie op de effectiviteit van de maatregelen, de bureaucratie die er het gevolg van is en het sleepnet effect van de brede definitie van PEP en ubo (uiteindelijk belanghebbende) is geen sprake. Opvallend is dat het uitvoeringsbesluit dat in consultatie is gebracht geen voorwerp van discussie was in de tweede kamer. Dat in de Wwft geen definitie van PEP en ubo staat en dat in het uitvoeringsbesluit de tekst van de Europese richtlijn wordt overgeschreven deert de tweede kamerleden niet.

Onderstaand de tekst zoals op de site van de tweede kamer gepubliceerd, waarin de onjuiste suggestie wordt gewekt dat de voorgestelde maatregelen alleen gevolgen hebben voor degenen die gebruik maken van ingewikkelde financiële constructies.

Dat de werkelijkheid anders is, volgt onder meer uit de reacties op de internetconsultatie over het uitvoeringsbesluit Wwft. Er is veel kritiek op het conceptbesluit onder meer vanwege het ontbreken van een behoorlijke uitwerking van de gehanteerde begrippen rondom de PEP en de ubo. Diverse malen wordt aangegeven dat de nieuwe regels veel bureaucratie zullen opleveren. De leden van de tweede kamer doen er goed aan deze consultatiereacties te bestuderen.

Dat een grote groep goedwillende ondernemingen en burgers ernstig wordt benadeeld door de nieuwe antiwitwasbureaucratie, willen de tweede kamerleden niet weten.

Overigens: de leveranciers van persoonsgegevens lopen zich al warm, zo schrijft Company Info (van dezelfde private equity investeerder als het FD) al op de site: “Doe snel en eenvoudig de UBO en compliance check op basis van de meest actuele data“.

Het bericht:

Meerderheid voor anti-witwasmaatregelen
Om geld wit te wassen of terrorisme te financieren wordt vaak gebruikgemaakt van ingewikkelde financiële constructies. Die constructies verhullen welke mensen of organisaties bezig zijn met “geld dat het daglicht niet kan verdragen”, constateert Leijten (SP). Het is goed als daarvoor strengere poortwachters komen, volgens Paternotte (D66).
Van der Lee (GroenLinks) verklaart zich een “warm voorstander” van de nieuwe wet. Maar de implementatie had volgens hem veel eerder gemoeten. Minister Hoekstra (Financiën) wijt de vertraging aan de Europese Commissie, die al tijdens de implementatie in de lidstaten met een aanpassing van de richtlijn is gekomen, en aan de kabinetswissel.
De PVV is de enige aan het debat deelnemende fractie die tegen het wetsvoorstel is. Woordvoerder Mulder vindt de aanpak niet hard genoeg. Een conclusie die Ronnes (CDA) niet kan volgen: “Ik kan me niet voorstellen waarom partijen hiertegen zijn”.

Boetes op witwassen
Van der Linde (VVD) wijst op het belang van het handhaven van de regels en het opleggen van straffen. Samen met Leijten (SP) dient hij daarom een amendement in om de maximale geldboetes op witwassen te verdubbelen.
Nijboer (PvdA) steunt het plan voor hogere boetes, maar benadrukt dat die dan ook echt opgelegd moeten worden. Pas met een grotere pakkans werken hogere boetes echt afschrikwekkend.
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft begrip voor de gedachte achter het amendement voor hogere boetes, maar is er toch niet voor. Net als de Raad van State vindt hij dat het strafrecht de voorkeur geniet boven een bestuurlijke boete.

Cryptovaluta
Sinds het opstellen van de Europese richtlijn is er alweer van alles veranderd in de financiële wereld. Paternotte noemt bijvoorbeeld de cryptovaluta, zoals de bitcoin, die sindsdien veel belangrijker zijn geworden.
Ook Van der Linde en Ronnes constateren dat de wetgever door die ontwikkelingen achterloopt. Minister Hoekstra beaamt dit, maar volgens hem worden er al voorbereidingen getroffen voor een volgende herziening van de richtlijn.

UBO-register
Hoewel het pas later wordt geregeld, wordt tijdens het debat toch al veel gesproken over het zogenoemde UBO-register. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” oftewel “uiteindelijk belanghebbende”. Het UBO-register moet duidelijk maken wie er uiteindelijk van geld profiteert.
Leijten kijkt uit naar de komst van het UBO-register, want dat is volgens haar hard nodig om grip te krijgen op geldstromen. “Zet de schijnwerper erop, want dan wordt het minder makkelijk om crimineel geld te versluieren.”
Ronnes wil weten of goede doelen ook UBO’s kunnen zijn. Net als Van der Linde vraagt hij zich af of dat verstandig is. De VVD’er vreest bovendien dat door het UBO-register bepaalde bedrijfs- en persoonsinformatie te makkelijk beschikbaar wordt.
Ook Van der Lee en Paternotte vragen naar waarborgen voor de privacy van personen die in het UBO-register komen. Volgens Hoekstra is dit inderdaad een gevoelig punt. Hij zal dit meenemen bij het verder uitwerken van de plannen voor het register, maar geeft alvast aan dat niet alle informatie zomaar zal worden gedeeld.

De Kamer stemt op dinsdag 6 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

DNB vraagt financiële instellingen naar voorbereiding AMLD4 terwijl regelgeving niet transparant is

Het doet vreemd aan dat DNB vandaag in een nieuwsbericht bekend maakt dat financiële instellingen worden gevraagd naar hun voorbereidingen op de wijzigingen in de Wwft, terwijl de inhoud van die regelgeving en de doorwerking in de Nederlandse praktijk  niet transparant is.

Dat kan worden afgeleid uit de consultatiereacties op het uitvoeringsbesluit waarover ik vandaag schreef. Onder meer is schimmig hoe de begrippen ‘PEP’ en ‘ubo’ in de Nederlandse rechtspraktijk moeten worden geïnterpreteerd.

Zo schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht dat de ubo-definities al niet eenvoudig zijn te hanteren en dat dit extra wordt gecompliceerd als in het Uitvoeringsbesluit Wwft en de handelsregisterwet verschillende ubo-definities worden opgenomen.

Nieuwsbericht DNB:

Enquête over voorbereiding vierde anti-witwasrichtlijn
In maart kunnen deze instellingen in de online-enquête aangeven waar zij uitdagingen en knelpunten zien en wat hun informatiebehoeften zijn. Mede op basis van de reacties zal DNB in 2018 haar Leidraad Wwft actualiseren.

Aanscherping Wwft
In mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen (2015/849). Nederland implementeert deze Europese richtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent onder meer dat deze wet in 2018 op verschillende onderdelen zal worden aangescherpt. Bijvoorbeeld op het gebied van risicoanalyse, cliëntonderzoek en de definities van ultimate beneficial owners (UBO’s) en politically exposed persons (PEP’s). De wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat instellingen belangrijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten maken. DNB vindt het belangrijk dat instellingen tijdig voorbereidingen treffen om te voldoen aan de aangescherpte Wwft. Dit geldt voor banken, levensverzekeraars, betaalinstellingen en money transfer instellingen.

Het is onbegrijpelijk dat DNB voorbereidingen verwacht van financiële instellingen, terwijl het wetgevende proces nog niet is afgerond.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

FATF on virtual currencies

According to an article on the FATF website with the outcomes of the plenary of 21-23 February 2018, virtual currencies are getting special attention:

Improving the understanding of virtual currencies risks
FATF considered a report on the AML/CFT risks associated with virtual currencies and the regulatory measures being taken in different countries. The improved understanding of the misuse and risk of virtual currencies will lead to FATF undertaking additional work streams.

Update on FinTech & RegTech Initiatives
At the November 2017 Plenary, the FATF expressed its strong support for responsible financial innovation in line with the FATF Standards and to explore the opportunities that new financial and regulatory technologies present for improving the effective implementation of AML/CFT. Various work streams on FinTech and RegTech are currently underway as the FATF considers how its standards apply in this context. The FATF Plenary heard presentations from some of its member countries concerning the FinTech and RegTech initiatives they were implementing. The FATF is also working to improve its understanding of the misuse and potential risks which may be posed by virtual currencies.

Other FATF documents on virtual currencies:

Answers on questions regarding virtual currency and AML by a member of the Dutch Parliament are to be found here (16 February 2018).

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Groot aantal reacties in de consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Terwijl ik dit schrijf is het aantal reacties op de regelgevingsconsultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 naar tweeëntwintig opgelopen.
Uit de vele reacties is af te leiden hoeveel er is aan te merken op het conceptbesluit en op de manier waarop de Nederlandse wetgeving de implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4) aanpakt.

Het zou mooi zijn als de tweede kamerleden die volgende week betrokken zijn bij de behandeling van het eerste implementatiewetsvoorstel deze reacties bij de behandeling betrekken.

Mijn consultatiereactie is hier te vinden.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Not-for-profit in kwaad daglicht bij Europa | AML, CFT

Al eerder constateerde ik dat de not-for-profit er bij Europa slecht opstaat. In een recent bericht van het Europees Parlement wordt dit bevestigd. Leden van het Parlement die zich met buitenlandse zaken bezig houden (Foreign Affairs Committee MEPs) zeiden onder meer:

They point out that funding for terrorist groups is supplied not only from outside Europe, but also within it, for example by international non-profit organisations, charities, foundations and networks, acting as a cover for abusive practices.

Hier wordt gesproken over ontwikkelingsorganisaties, goede doelen, stichtingen en netwerken en worden deze organisaties in totaliteit verdacht gemaakt.
Er wordt onder meer voorgesteld:

[to] monitor places of worship and education, centres, charities, and cultural associations, if there is reasonable suspicion of their ties to terrorist groups,

Aldus een bericht van 21 februari jl.

Als dit soort voorstellen op een ‘houthakkers’ manier worden geïmplementeerd, mogen we ons in Europa zorgen gaan maken over de mensenrechten.

Meer informatie:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?

Al eerder schreef ik in het artikel “Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank” over Wwft-plichtigen die proberen van hun klant af te komen, al is het maar omdat die Wwft zo bewerkelijk is. Dat fenomeen kennen we ook van de FATCA, waar enkele banken Amerikaanse cliënten weigerden.

Met de nieuwe antiwitwas- en terrorismefinancieringsbestrijdingswetgeving zal het steeds vaker voorkomen dat Wwft-plichtige ondernemingen niet zoveel zin hebben in klanten die door Europa of de Nederlandse overheid als ‘hoog risico’ zijn ingeschaald. Dat betekent nl. veel werk voor de Wwft-plichtige waar de klant niet voor wil betalen.

Weigerende banken
Ex-DNB medewerkster mevrouw M.J. Bökkerink schreef voor het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming een artikel “To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?“, waarin zij nog eens de bekende rechtspraak rondom het opzeggen van een bankrelatie op een rijtje zet. Gelet op de maatschappelijke taak van banken mogen zij niet zomaar opzeggen.

Overigens zijn er op dit moment al een aantal groepen ondernemingen die nauwelijks meer een Nederlandse bank kunnen vinden. Zo heeft zelfs de in trustkantoren gespecialiseerde Citco Bank onlangs te kennen gegeven van trustkantoren afscheid te willen nemen. Ook al is er het een en ander misgegaan, dat wil toch niet zeggen dat er geen nette trustkantoren zijn…

Nieuwe weigeraars
Mogelijk dat straks niet alleen banken cliënten weigeren, maar dat ook verzekeringsmaatschappijen, accountantskantoren en notarissen dat vaker gaan doen. Zonder opgaaf van redenen, want we leven in een vrij land.

Meer informatie: het artikel van Bökkerink is achter de betaalmuur te vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen