IT links

Op deze pagina heb ik een aantal IT gerelateerde links bij elkaar gebracht.

Dit overzicht wordt ad hoc bijgewerkt. Let er op dat van sommige informatie inmiddels nieuwe versies kunnen zijn uitgebracht en dat links verouderd kunnen zijn.


Cybersecurity algemeen

Gelekte inloggegevens zoeken

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geeft cybersecurity tips.
Tussen tips die meer op bedrijven en professionals zijn gericht, staan ook aanbevelingen voor een breder publiek, onder meer:

Cybersecurity voor bedrijven

  • Cybersecuritytips voor de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (geassisteerd door FOX IT)

Nederlandse overheid

  • Cyber Security Raad, “De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.” (april 2018)
  • Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacy toezichthouder.
  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, een platform waar overheid samenwerkt met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en waarin kennis wordt uitgewisseld over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving (april 2018)

Buitenlandse instanties

Privacy voorvechters

Europa

Informatie diversen


NB De kwaliteit van de services waar naar wordt verwezen is door mij niet beoordeeld en kan van tijd tot tijd veranderen.

Advertenties