Categorie archief: ICT, privacy, e-commerce

Uitwisseling van persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding | voorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en consultatievoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Bij bestrijding van criminaliteit is de eerste impuls dat misdadigers geen recht op privacy hebben. Maar… tijdens onderzoek naar misdadigers komt de opsporing ook onschuldige burgers tegen. Bij bestrijding van criminaliteit is er alle aanleiding om ook dan na te … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Navigeren met Galileo

Onlangs hoorde ik bij BNR een interessant interview met Paul Verhoef, de Nederlander die verantwoordelijk is voor het Europese navigatieproject Galileo. Hij vertelde onder meer dat de Engelsen graag willen blijven mee doen met Galileo, maar dat dit vanwege de Brexit … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

PSD2 | rekeninginformatiediensten | de blinde vlek voor de gegevens van derden

Inmiddels zag ik het artikel van Edwin de Jong over rekeninginformatiediensten, met veel aandacht voor de rekeninghouder die toestemming geeft voor toegang tot zijn rekeninggegevens, maar helemaal niets over de derden, wiens gegevens in de transacties zijn opgenomen. En ook … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

PSD2 | minister kondigt nota van wijziging over toezicht databescherming aan

Vandaag informeerde de minister van financiën de Tweede Kamer over het tijdpad van de implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2). De minister schrijft dat er een nota van wijziging komt, om het toezicht op de privacy beter te waarborgen: … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AVG | vindplaatsen AVG en Uitvoeringswet AVG

Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een Europese verordening die in de hele EU geldt. Op dezelfde dag trad ook de Nederlandse uitvoeringswet, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) in werking. Vindplaatsen: AVG: html, … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Cybersecurity: moet er eerst een ramp gebeuren? | Keurmerk Cybersecurity

Iedereen moet nog wennen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar de eerste effecten zijn al zichtbaar, zoals zorgverleners die niet meer onnodige persoonsgegevens (zoals geboortedatum en BSN) in hun facturen voor consumenten zetten en meer aandacht aan beveiliging besteden. … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Whatsapp en AVG

Inmiddels zijn een aantal berichten verschenen over organisaties en bedrijven die Whatsapp niet meer gebruiken, onder meer omdat Facebook via die app de complete adresboeken van de gebruikers naar zich toe haalt, het zgn. ‘adresboekjatten’, iets wat op gespannen voet … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Niet-digitaal vaardige burgers | Zeeuwse gemeenten houden geen rekening met ontbreken digitale vaardigheden | bedrijven duwen burger naar het internet

Ondanks alle berichtgeving over niet-digitaal vaardige burgers, onder meer door de Nationale Ombudsman, gaan overheden en bedrijven onverdroten door met mensonvriendelijke digitalisering van de communicatie. In hun berichten (ook in papiervorm) zijn regelmatig alleen internetadressen te vinden, wat in strijd … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | 1 reactie

Onderlinge privacy

Databescherming speelt niet alleen tussen natuurlijke personen en organisaties. Ook mensen onderling wisselen persoonsgegevens met elkaar uit, met consequenties voor degenen die het betreft. Dat wordt ook wel ‘onderlinge privacy’ of ‘horizontale privacy’ genoemd. Over dat onderwerp is begin april … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens is toezichtprioriteit van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het toezichtkader 2018-2019 bekend gemaakt. Daarin wordt vermeld dat de handelaars in persoonsgegevens extra aandacht zullen krijgen. Het gaat hier om: Partijen die persoonsgegevens verzamelen met het oog op marketing, zoals Facebook, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen