Categorie archief: Ubo-register

Het einde van de privacy van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in zicht | Open Ownership

Op het ondernemingsrecht-weblog en het uboregister-weblog publiceerde ik een artikel over Open Ownership, het private register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ volgens een eigen definitie van de bedenkers. Advertenties

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Vragen over het eerste wetsvoorstel Wwft | AMLD4

Op 17 november jl. is het verslag vastgesteld inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Degenen die de ontwikkelingen rondom de Wwft volgen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie

Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | Fonds voor gemene rekening | beginnerscursus belastingrecht voor leden van de tweede kamer

Op het ondernemingsrecht weblog verscheen het artikel “Fonds voor gemene rekening | beginnerscursus belastingrecht voor leden van de tweede kamer“, dat ook op het ubo-register weblog is geplaatst. In het artikel komt het antwoord op de kamervragen aan bod, met … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Pas begin 2018 duidelijkheid over het zo verstrekkende ubo-register

Een van de belangrijkste onderdelen van de antiwitwaswetgeving is het ubo-register, dat op 26 juni jl. in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn. Velen krijgen met dat register te maken, niet alleen alle bestuurders en andere belanghebbenden die in dat register … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

AMLD4: opinion by the PANA Committee

Those interested in the ideas circulating through the European Union regarding tax evasion/avoidance and anti-money laundering should read the draft recommendations drawn up by the PANA Committee [*] to the Council and the Commission. The draft includes interesting ideas, like: … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Het open handelsregister en de privacy | de digitale gegevensverzamelende samenleving

Steeds meer gegevensverzamelingen komen ter beschikking van verzamelaars en onderzoekers van persoons- en ondernemingsgegevens, zoals actievoerders, kredietbeoordelaars, marketeers, financiële instellingen en bedrijven die antiwitwasgegevens leveren aan ondernemingen. Sommige gegevens zijn interessanter dan andere De betalingsgegevens van banken en de telecommunicatiegegevens … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Transparenzregister

In Duitsland heet het ubo-register “Transparenzregister” en heeft een eigen website: https://www.transparenzregister.de/. Op de pagina met actualiteiten wordt het platform in een bericht van 5 juli jl. kort geïntroduceerd: 05.07.2017 Start des Transparenzregisters Herzlich willkommen beim Transparenzregister. Auf Grundlage des Gesetzes … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie

Enige tijd geleden berichtte ik over de door de Europese Commissie uitgebrachte Europese risico analyse inzake witwasbestrijding c.a. , het zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA). Not-for-profit: hoog risico Een van de onderdelen van de SNRA waar ik helemaal niets … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 in Nederland | consultatieve verbrokkeling bij het ministerie van financiën

Surveillance samenleving In Nederland is het ministerie van financiën druk bezig met het leggen van de fundamenten van de surveillancesamenleving die in aantocht is. Het ministerie is geïnspireerd door de EU en het internationale overheidssamenwerkingsverband geleid door de VS, genaamd … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen