Categorie archief: Arbeidsrecht

Personenregister voor kraanmachinisten, vuurwerkdeskundigen, springmeesters, personen die werken bij opsporingsbedrijven en diverse andere beroepsbeoefenaren

Uit een bericht van de rijksoverheid blijkt dat aan de vele registers weer een toegevoegd gaat worden. Dit keer betreft het een register dat verband houdt met de arbeidsomstandighedenregelgeving en betrekking heeft op: kraanmachinisten, vuurwerkdeskundigen, duikerartsen, personen die werken met … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Privacy verplichtingen uitzendbureau bij cao-controle

Niet iedere organisatie heeft in dezelfde mate te maken met privacy. Aangezien de meeste organisaties werknemers hebben, is naleving van de privacyregelgeving met betrekking tot het personeel altijd aan de orde. Deze problematiek kwam aan de orde in de uitspraak … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

De arbeidsomstandigheden van de vrijwilliger | uitspraak Hoge Raad

Een vrijwilliger heeft geen arbeidsovereenkomst met de organisatie of persoon voor wie hij het vrijwilligerswerk doet. Ook kan de organisatie die vrijwilligers inschakelt geen werkgever zijn (dus geen mensen in loondienst hebben). Toch lijken degenen die vrijwilligers inschakelen met het … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Contractenrecht, privaatrecht algemeen | Een reactie plaatsen

Privacy-proof zaken doen | privacy en arbeid

Privacy en de beveiliging van persoonsgegevens (security) is een onderwerp dat in deze digitaliserende tijd steeds belangrijker wordt, ook voor ondernemers en organisaties. Daarom organiseerde Pellicaan Advocaten gisteren een kennissessie, die ik al eerder aankondigde. Belangstellenden kunnen de handouts van … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Een reactie plaatsen

Privacy en databescherming van belang voor alle ondernemingen + organisaties | nieuwsbrief Pellicaan Advocaten

Het wordt steeds duidelijker dat privacy en databescherming geen ‘ver van mijn bed show‘ onderwerpen meer zijn. De risico’s dat vertrouwelijke gegevens op verkeerde plaatsen terecht komen en misbruikt kunnen worden, worden steeds groter. Juridische consequenties De juridische consequenties van … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Weer nieuwe meldplichten | lang leve de bureaucratie!

Met dank aan Europa en de ICT creëert de Nederlandse wetgever steeds meer bureaucratie. Het recent ingediende wetsvoorstel op grond van de Europese detacheringsrichtlijn is daar een voorbeeld van. In het persbericht schrijft het verantwoordelijke ministerie: 18 andere lidstaten hebben al zo’n meldingsplicht. … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel | Tags: | Een reactie plaatsen

Voorstel WNT-uitvoeringsregeling raakt bestuurders van stichtingen

Al eerder besteedde ik aandacht aan de WNT-consultatie die in juli jl. is gestart en die betrekking had op onder meer de normering bezoldiging topfunctionarissen zonder ‘dienstbetrekking’. Gisteren hebben Xander Alders en ik op de valreep nog aan deze consultatie … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Jaarverslaggeving | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wet normering topinkomens staat nooit stil

De Wet normering topinkomens (WNT) is juridisch een heel bijzondere wet, met elementen van arbeidsrecht, bestuursrecht, jaarverslaggeving en algemeen civiel recht. Ik heb tot nu toe niet gezien dat er iemand een analyse heeft gemaakt van deze kreatieve mix van rechtsgebieden. … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Kopietje paspoort van uitzendkracht is niet toegestaan

Al eerder schreef ik artikelen over het beruchte “kopietje paspoort” dat te pas en te onpas wordt gevraagd, zie de berichten met de tag “kopietje paspoort”. Hoewel werkgevers in bepaalde situaties wel om zo’n kopie mogen vragen, is dit niet altijd … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | 2 reacties

Wijziging arbeidsrechtelijke bepalingen non-concurrentie moet werkgelegenheid en overstap naar eigen bedrijf bevorderen, aldus brief minister EL&I c.s.

De minister van EL&I en de staatssecretarissen van Financiën en van OC&W schrijven in hun brief van 13 september jl. aan de tweede kamer inzake het bedrijfslevenbeleid onder meer: Rigide vertrekclausules die verhinderen dat een werknemer zich op korte termijn … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Handelsrecht | Een reactie plaatsen