[Over blog en auteur]

Dit is het blog van Ellen Timmer, die als advocaat ondernemingsrecht werkzaam is bij kantoor Rotterdam van Pellicaan Advocaten.

In het blog wordt inleidende informatie gegeven over juridische onderwerpen, waarbij niet alle aspecten worden behandeld. Die informatie is mede bedoeld als achtergrond voor de advisering. Let er op dat de informatie niet kan worden gebruikt voor de beoordeling van specifieke situaties. Voorts kan de informatie in het blog verouderen door wijziging van regelgeving of nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak. Neem voor juridisch advies dus altijd contact met mij op.

Op het blog worden artikelen en berichten van derden genoemd, omdat ik kennisneming nuttig vind, wat niet wil zeggen dat ik het met alles eens ben. Als er stelling wordt ingenomen of een mening wordt gegeven, is dat mijn persoonlijke mening.

Meer informatie:

Contact

GEEN SPAM S.V.P.
Ik verzoek u vriendelijk mijn e-mail adres uitsluitend te gebruiken voor zakelijke contacten. Als u mij van nieuws wil voorzien, verzoek ik u mij dat expliciet te vragen en mij niet ongevraagd aan uw e-mail lijst toe te voegen en me te bombarderen met productaanbiedingen of diensten. Lees over het spamverbod, dat ook geldt voor B2B, de informatie van de ACM.
Ik wordt dagelijks plat gemaild door juridische cursusaanbieders die kennelijk denken dat ik iedere dag van het jaar een cursus volg op alle mogelijke vakgebieden. Zie ook mijn blogbericht over e-learning.

Kantoor

Bezoekadres:
Watermanweg 60, 3067 GG Rotterdam

Postadres:
Postbus 23161
3001 KD  Rotterdam

Telefoon en fax:
Telefoon: (088) 627 22 87
Fax: (088) 627 22 80

Overig kantoor:

Ongevraagde e-mail kantoor
Zie wat daarover hierboven al is vermeld. Ook op onze kantoor e-mail adressen wensen wij geen spam te  ontvangen.


Favoriete tweets


Verwijzing naar derden

Verwijzing naar derden houdt geen oordeel over de kwaliteit in. Ieder rapport, bericht of ander document dient door de lezer zelf te worden beoordeeld op bruikbaarheid voor het beoogde doel.

Verwijzing naar derden betekent dat ik het bericht, artikel, standpunt of andere uiting interessant vind, maar betekent niet dat ik het met alles of een gedeelte eens ben.

Reacties en auteursrecht

Alle reacties op berichten op dit weblog dienen door mij te worden goedgekeurd. Indien ik daar aanleiding toe zie, mogen reacties door mij ingekort, verplaatst of aangepast worden. Plaatsing van een reactie op dit weblog betekent dat de auteur van het artikel aan mij toestemming geeft voor hergebruik van de tekst. Meer informatie over auteursrecht en internet is te vinden in SOLV’s Eerste Hulp bij Internet.

Advertenties