Wijziging Wwft aangenomen door de Eerste Kamer

Gisteren is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen, aldus het bericht op Eerste Kamer website.

Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF.
Tegen: PVV.

  • De Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen (EK 34.808, H)
  • en de Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personen (EK 34.808, I)

zijn na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

Nu is het wachten op het tweede wetsvoorstel dat gaat over de verplichtingen rondom de uiteindelijk belanghebbende.

Wel apart: er wordt driftig campagne gevoerd door tegenstanders van de AVG, die er helemaal geen zin in hebben (ondanks al het datagraaien waartegen de AVG zich richt). Rondom de antiwitwasbureaucratie is het doodstil.

Zie voor verdere informatie het vorige bericht.

 

 

Aanvulling 12 juli 2018
De KNB vat in een bericht op de KNB-site de nieuwe Wwft samen:

WWFT 2018 in aantocht!
11-07-2018

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vallen.

De wet zal naar verwachting zeer binnenkort in werking treden. Nieuw is dat kantoren een eigen risicobeleid moeten opstellen, afgestemd op de aard en omvang van het kantoor. En de begrippen UBO en PEP veranderen.

Risicobeleid
Kantoren moeten een adequaat risicomanagement inrichten om risico’s te kunnen beperken en te beheersen. De reeds bestaande risico-gebaseerde benadering in de WWFT krijgt nog meer nadruk. Het risicobeleid moet aantoonbaar worden afgestemd op het type cliënt en de transactie die voor de cliënt wordt verricht. Kantoren moeten hun cliënten en transacties daarbij indelen in risicocategorieën, op grond van indicatoren.
Daarnaast blijven de reeds bestaande regels voor het cliëntenonderzoek gelden. Kantoren moeten voordat de opdracht aanvaard kan worden inzicht hebben in de structuur van cliënt-rechtspersonen en onderzoek doen naar de achtergrond en het doel van de beoogde transactie. De bron of herkomst van de middelen moet voldoende duidelijk zijn.

Andere nieuwe verplichtingen
Afhankelijk van hun aard en omvang moeten de kantoren een compliance-functionaris en een audit-functionaris aanwijzen en over een voorziening beschikken die het hun werknemers mogelijk maakt een overtreding van de WWFT intern te melden. Deze meldingen moeten anoniem kunnen plaatsvinden bij een onafhankelijke persoon. Werknemers die te goeder trouw een interne of externe melding (bij de FIU) hebben gedaan, mogen door de werkgever niet worden benadeeld.

UBO, pseudo-UBO en PEP-begrip
De definitie van het UBO-begrip wijzigt en wordt uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018. Nieuw is bovendien dat alle juridische entiteiten ten minste een of meer UBO’s moeten hebben. In gevallen waarin het onmogelijk is een natuurlijke persoon aan te duiden die de uiteindelijke eigendom of de uiteindelijke zeggenschap heeft in een juridische entiteit wordt het hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt. Deze persoon of personen worden wel ‘pseudo-UBO’ genoemd.
Beursgenoteerde vennootschappen die zijn onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in de richtlijn transparantie en hun 100 procent-dochtermaatschappijen worden uitgezonderd van de UBO-plicht.
De omschrijving van het begrip PEP wijzigt eveneens. Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse PEP’s komt te vervallen en er vindt uitbreiding plaats van de groep van personen die als PEP worden aangemerkt. De definitie van het begrip PEP wordt uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit.
De nieuwe wet voorziet in een uitgebreider systeem van sancties waaronder het verbod om bepaalde beleidsbepalende functies uit te oefenen en publicatiebevoegdheden.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s