Naar een minder onoverzichtelijke Wet op het financieel toezicht?

Op 23 november 2016 is een internetconsultatie inzake herziening van de Wet op het financieel toezicht gestart. In het persbericht van 23 november wordt de consultatie als volgt toegelicht:

Start internetconsultatie herziening van de Wet op het financieel toezicht
Vandaag is de internetconsultatie van start gegaan over een mogelijke herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007 is de Wft vaak gewijzigd, zowel ter uitvoering van nationaal beleid als ter implementatie van Europese regels. De omvang en de complexiteit van de wet zijn daardoor sterk toegenomen. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State heeft de minister van Financiën besloten te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.
Het criterium van toegankelijkheid gaat over de mate waarin de gebruiker goede toegang heeft tot relevante regels en inzicht kan verkrijgen in hun inhoud. Het criterium van toekomstbestendigheid gaat over de mate waarin het stelsel van de Wft zich kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen of innovaties op de financiële markten (FinTech) of op het gebied van de Europese regulering van die markten. De verkenning richt zich voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft (en daarmee samenhangende regelgeving).

In het consultatiedocument zijn naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven alternatieve modellen voor een gehele herziening van het wettelijk stelsel.

Om uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken over een eventuele herziening van de Wft, dient er een goed inzicht en volledig overzicht van alle problemen te zijn. Dit om tot een oplossing te kunnen komen die niet alleen doeltreffend is, maar ook haalbaar en uitvoerbaar. Alle belanghebbenden bij de Wft worden uitgenodigd om op het consultatiedocument te reageren en hun visie te geven.

Consultatiedocument

Het consultatiedocument is een verkenning, met daarin de voorgeschiedenis van de Wft, bespreking van de relatie met aanpalende rechtsgebieden en het Europese recht en een inventarisatie van gesignaleerde problemen.

Het is interessant om te zien dat de meeste Europese landen afzonderlijke sectorale wetten hebben (pagina 27), anders dan in Nederland.

In paragraaf 4.4 van het document worden de verschillende modellen besproken:

Optie 1: geen herziening (“nuloptie”)
Optie 2: wetstechnische en redactionele verbeteringen
Optie 3: verbeteringen binnen het huidige functionele model
Optie 4: invoering van een sectoraal model
Optie 5: invoering van afzonderlijke sectorale wetten

Vragen

Deelnemers aan de consultatie worden uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden. Verspreid door de tekst zijn dat de volgende vragen:

1. Wat ziet u als de voordelen van de huidige Wft in vergelijking met de oude sectorale wetten?
2. Herkent u de (voor u relevante) problematiek zoals die hierboven is weergegeven? Heeft u nog aanvullingen op of opmerkingen bij de beschreven punten?
3. Indien u een bepaald probleem ervaart, kunt u dan (met een of meer voorbeelden) toelichten waar u in de praktijk precies tegenaan loopt?
4. Zijn er nog andere problemen die relevant zijn voor dit project?
5. Welke problemen hebben voor u bij een herziening van de Wft prioriteit en waarom?
6. Zijn de ontwikkelingen op het gebied van Europees recht en FinTech volgens u juist omschreven?
7. Zijn er nog andere toekomstige ontwikkelingen waar bij de herziening van de Wft rekening mee moet worden gehouden?
8. Op welke wijze moet volgens u rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen?
9. Ziet u naast bovenstaande analyse van de voor- en nadelen van de beschreven opties nog andere voor- of nadelen (zo ja, welke)?
10. Zijn er andere opties die overwogen zouden moeten worden (zo ja, welke)?
11. Welke optie of tussenoptie – al dan niet hierboven beschreven – heeft uw voorkeur? Wat ziet u als de voordelen (en eventuele nadelen) van uw voorkeursoptie? Gelden daarbij voorwaarden voor de wijze waarop de desbetreffende optie wordt uitgevoerd?
12. Welke gevolgen zou een eventuele herziening naar uw verwachting hebben voor uw onderneming/organisatie?
13. Indien uw voorkeur uitgaat naar een herziening: heeft u voorkeur voor gefaseerde invoering van een gewijzigde Wft of nieuw wettelijk kader, of voor invoering ineens (“big bang”)?
14. Deelt u de behoefte aan een kenniscentrum of website zoals hier beschreven?
15. Bent u bereid daarin te investeren of de kosten ervan te helpen dragen?
16. Heeft u ideeën over de aanpak of inrichting van zo’n initiatief?
17. Deelt u de behoefte aan een Engelse vertaling van de Wft en bent u bereid daarvan de kosten te helpen dragen?

De consultatie sluit op 1 maart 2017.

Meer informatie:

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s