Kaf tussen het koren van claimstichtingen

Het idee van claimstichtingen is goed: als je gelijksoortige zaken in één keer kunt behandelen voor velen, kunnen daarmee de kosten worden gedrukt.
Maar er zit ook kaf onder het koren. Om die reden is de zgn. ‘Claimcode’ ontwikkeld, aan de hand waarvan dergelijke stichtingen worden getoetst.

Inmiddels zijn er een aantal rechterlijke uitspraken over de vraag of stichtingen aan de eisen van de Claimcode voldoen. Onderstaand volgt informatie over die uitspraken.

Stichting Privacy Claim

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant 20-07-2016. In de samenvatting staat onder meer:

“De belangen van de gedupeerden zijn onvoldoende gewaarborgd. De groepsactie wordt niet ondersteund door de gedupeerden. Het is niet bekend of er wel gedupeerden zijn die gebaat zijn met de groepsactie. Binnen de stichtingsstructuur ontbreken waarborgen om te voorkomen dat de enige bestuurder van de stichting zijn persoonlijke belangen laat prevaleren boven de belangen van de gedupeerden. De statuten bieden onvoldoende waarborgen dat de eventuele schadevergoeding zoveel mogelijk wordt uitgekeerd aan de gedupeerden. De statuten bevatten onvoldoende waarborgen dat de stichting over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de belangen van de gedupeerden te behartigen. De stichting heeft geen andere werkzaamheden verricht waaruit is gebleken dat zij in staat is de belangen van gedupeerden op een adequate manier te behartigen.”

Stichting Renteswapschadeclaim

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant 29-06-2016. In de samenvatting staat:

1. de stichtingsstructuur van deze claimstichting voldoet niet aan de eisen van de Claimcode waardoor de macht binnen de stichting is geconcentreerd bij de directeur en waarborgen ontbreken om te voorkomen dat deze directeur zijn persoonlijke belangen op enig moment zal laten prevaleren boven de potentieel aanzienlijke belangen van de gedupeerde ondernemers. Bovendien is de stichting opgericht met als enig doel het voeren van een collectieve actie, lijkt zij te handelen vanuit commerciële motieven en heeft zij met haar andere werkzaamheden nog geen concrete resultaten bereikt voor de gedupeerde ondernemers. Alles bij elkaar genomen zijn de belangen van de gedupeerde ondernemers niet voldoende gewaarborgd (artikel 3:305a lid 2, laatste volzin BW).

Uit de samenvatting blijkt verder dat de zaken niet geschikt zijn voor gezamenlijke behandeling:

2. de vorderingen zoals die zijn ingesteld strekken niet tot bescherming van gelijksoortige belangen (artikel 3:305a BW): het aantal variabelen waarmee rekening moet worden gehouden in de beoordeling van renteswapzaken maakt het onmogelijk om deze te vatten in één of meer van de door de stichting algemeen geformuleerde verklaringen voor recht, op een wijze die alle klanten waarvoor de Stichting stelt op te treden daadwerkelijk verder helpt bij het oplossen van hun geschil met Rabobank.

Stichting Waardevermindering Door Aardbevingen Groningen

In de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van 02-09-2015 komt aan de orde of de stichting aan de Claimcode voldoet. Hoewel dit niet geheel het geval is komt de Rechtbank tot het oordeel dat er een voldoende onafhankelijk bestuur is en dat er ook overigens voldoende waarborgen zijn.

DSB-faillissement: verbindendverklaring van een overeenkomst met een aantal claimstichtingen

Het Gerechtshof Amsterdam laat zich in een tussenuitspraak van 13-05-2014 inzake het DSB-faillissement uit over de vraag of claimstichtingen aan de Claimcode voldoen.  De uitspraak gaat over een verzoek tot verbindendverklaring van de WCAM-overeenkomst tussen de DSB-curatoren en een aantal claimstichtingen. In overweging 6.2.3 schrijft het Hof:

Het hof heeft in eerdere uitspraken overwogen en herhaalt hier dat niet is vereist dat iedere verzoeker afzonderlijk representatief is ter zake van de belangen van de gehele groep van personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten of voldoende representatief is voor een groep van voldoende omvang. Voldoende is dat zij gezamenlijk voldoende representatief zijn.

Onder meer komt daarbij aan de orde dat de claimstichtingen zich conformeren aan de Claimcode.

Tot slot

Het zal duidelijk zijn dat iedereen die met claimstichtingen te maken krijgt, of het nu als toekomstige ‘klant’ van zo’n stichting is, als initiatiefnemer of als wederpartij, het belangrijk is rekening te houden met de eisen van de Claimcode.

Meer informatie:


Aanvulling 30 maart 2017

Zie over claimstichtingen het artikel “Claimclubs woekerpolis vechten ook tegen elkaar” in Het Financieele Dagblad.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s