Antiwitwasmonitor Nederland

Op 18 februari jl. werd de eerste antiwitwasmonitor aan het Nederlandse parlement aangeboden. In de brief van de minister van veiligheid wordt de doelstelling van de monitor als volgt beschreven:

De beleidsmonitor heeft een drieledige doelstelling. Ten eerste het in kaart brengen van de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en de onderlinge zaak- en informatiestromen. Ten tweede het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF en ten derde het ontwikkelen van de grondslag voor opvolgende versies van de beleidsmonitor.
De beleidsmonitor maakt duidelijk dat de bestrijding van witwassen veelomvattend en complex is. Dat is één van de redenen waarom het onderzoek in het kader van deze eerste beleidsmonitor een verkennend karakter heeft en de monitor nog zijn beperkingen heeft; niet alle aspecten konden in deze eerste monitor even diepgaand en omvattend worden behandeld en er ontbreken nog elementen zoals concrete prestatie indicatoren, op grond waarvan de uitvoering van het beleid kan worden beoordeeld en waar nodig bijgestuurd. Deze elementen krijgen een plaats in een opvolgende monitor.

Betekenis van gemelde ongebruikelijke transacties voor het opsporen van witwassen

In de monitor wordt geconstateerd dat het moeilijk is om de feitelijke betekenis van de FIU-informatie voor het opsporen van witwassen vast te stellen. Als reden wordt aangevoerd dat de beschikbare data onvoldoende zijn. Dat klinkt vreemd, nu op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) één van de doelen van FIU-Nederland is dat door middel van melding van ongebruikelijke transacties het opsporen van witwassen wordt gefaciliteerd. Betekent dit dat het melden van ongebruikelijke transacties geen zin heeft? Ik hoop het niet.

De minister schrijft:

In de Beleidsmonitor wordt de informatievoorziening door de FIU-Nederland richting opsporing en vervolging besproken. Geconstateerd wordt dat het moeilijk is om de feitelijke betekenis van de FIU-informatie voor het opsporen van witwassen vast te stellen, omdat de beschikbare data onvoldoende zijn. Bij brief van 21 december 2015 is in antwoord op Kamervragen over dit onderwerp uiteen gezet hoe FIU-informatie een rol speelt bij opsporing en vervolging van witwassen en welke stappen recent zijn gezet of op korte termijn zullen worden gezet om deze processen nog efficiënter te maken. [13] Eén concreet resultaat daarvan is dat in 2016 meer meetbare en effectievere ontsluiting en gebruik van FIU-informatie aan de Nationale Politie mogelijk zal zijn.

[13] Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 971.

Aandacht voor positie Wwft-plichtigen ontbreekt

Opvallend is dat in de monitor geen aandacht wordt besteed aan de positie van de vele ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden. De minister schrijft in de brief in een onderdeel over preventie: “Aan de meldingsplichtige instellingen wordt alleen zijdelings aandacht besteed in de beleidsmonitor“. Dat is zorgelijk, nu de Wwft zeer veel bureaucratie oplevert en dus belangrijk is of die bureaucratie ook resultaten oplevert.
Het is gewenst dat op hoog niveau onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het huidige, uitermate ingewikkelde systeem van antiwitwasregelgeving wel hanteerbaar is voor de vele verschillende typen ondernemingen die onder de Wwft vallen.
Het heeft ten slotte weinig zin sancties op te leggen aan Wwft-plichtige ondernemers wegens niet-nakoming van de Wwft, als de ondernemer de Wwft niet kan begrijpen en niet kan nakomen.

Het lijkt er op dat de overheid geen interesse voor de uitvoerbaarheid heeft. De brief van de minister ziet er uit als een politiek marketingdocument waarin wordt verkondigd hoe goed Nederland het wel doet.

Meer informatie:

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s