Internetconsultatie over nieuwe regels voor verzekeraars met beperkte risico-omvang

Op 20 juli 2015 is de internetconsultatie van start gegaan over de nieuwe regels voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. Er kan tot en met 31 augustus a.s. op de consultatie worden gereageerd.

Verzekeraars met beperkte risico-omvang

Vanwege nieuwe Europese regelgeving wordt er in de Vrijstellingsregeling Wft een speciaal regime gecreëerd voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. Dit betreft een beperkte groep van verzekeraars, namelijk bepaalde natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars. Deze groep staat niet meer onder prudentieel toezicht van de Nederlandsche Bank, maar is wel onderworpen aan gedragstoezicht door de Autoriteit Financiële Markten.

De groep kleine schadeverzekeraars is in artikel 1e van het voorstel als volgt omschreven:

Artikel 1e

1. Van artikel 2:48, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld schadeverzekeraars:

a. waarvan de jaarlijkse bruto geboekte premie-inkomsten niet meer bedragen dan 1 miljoen euro;

b. waarvan de technische voorzieningen, berekend ingevolge Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zonder aftrek van de bedragen die op grond van herverzekeringsovereenkomsten of op entiteiten voor risico-acceptatie kunnen worden verhaald, niet meer bedragen dan 5 miljoen euro;

c. waarvan het bedrijf geen herverzekeringsactiviteiten omvat die:

1°. meer bedragen dan 0,5 miljoen euro van de bruto geboekte premie-inkomsten, of meer dan 2,5 miljoen euro van de technische voorzieningen berekend ingevolge Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zonder aftrek van de bedragen die op grond van herverzekeringsovereenkomsten en van entiteiten voor risico-acceptatie kunnen worden verhaald, of
2°. meer dan 10% uitmaken van de bruto geboekte premie-inkomsten of meer dan 10% uitmaken van de technische voorzieningen, zonder aftrek van de bedragen die op grond van herverzekeringsovereenkomsten en op entiteiten voor risico-acceptatie kunnen worden verhaald;

d. die geen ander bedrijf uitoefenen dan het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van handelsactiviteiten die voortvloeien uit het schadeverzekeringsbedrijf en het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar in de activiteit schadeherverzekering;

e. die geen verzekeringen sluiten met een dekking van meer dan 10.000 euro per begunstigde per potentieel schadegeval;

f. die niet behoren tot een groep waartoe twee of meer verzekeraars behoren; en

g. die geen schaden verzekeren veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen, behoudens het verzekeren van risico’s van molest in de algemeen gebruikelijke molestclausules in zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen, zolang de Nederlandsche Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

2. Artikel 1d, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

In een nieuw artikel 25 wordt voorgesteld de bestaande vrijstelling voor waarborgfondsen te laten vervallen voor waarborg- en garantiefondsen die hun werkzaamheden hebben aangevangen na 31 december 2015.

Te ruim begrip ‘verzekeren’

Een gemiste kans is dat er in het kader van de vrijstellingsregeling niet is gekeken naar de te ruime interpretatie van het begrip ‘verzekeren’, die er bijvoorbeeld toe leidt dat als tandartsen aan hun patiënten een jaarabonnement aanbieden, zij als verzekeraar worden aangemerkt. Naar mijn mening zou ter bevordering van ondernemingsactiviteiten in het midden- en kleinbedrijf het begrip ‘verzekeren’ in dergelijke gevallen beperkt moeten worden, bijvoorbeeld door een vrijstelling waarbij noch prudentieel toezicht, noch gedragstoezicht geldt.

Het is te begrijpen dat de verzekeringswereld – die zucht onder het financiële toezicht – niet blij is met ondernemingen die niet onder toezicht staan. Zie bijvoorbeeld recent de reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken op het consultatievoorstel inzake kredietunies, waarin zij aandringen op toezicht. Ik meen dat het tijd wordt te bezien of het wel wenselijk is dat het financiële toezicht kleinschalige ondernemingsinitiatieven blokkeert door het opplakken van het etiket ‘verzekeren’.

Meer informatie:

Over de consultatie ontwerpbesluit kredietunies schreef ik dit bericht.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s