Nieuwe regels pandbelening op 1 juli 2014 in werking getreden

De Autoriteit Consument & Markt heeft bekend gemaakt dat de nieuwe Pandhuiswet op 1 juli jl. in werking is getreden:

Met de komst van de nieuwe Pandhuiswet gelden er strengere regels voor pandbelening. Deze regels gelden zowel voor commerciële als gemeentelijke pandhuizen, maar ook voor bijvoorbeeld juweliers die sieraden belenen. Zo wordt de rente die consumenten betalen voor de belening of verpanding aan een maximum gebonden. De regels zijn bedoeld om consumenten te beschermen. Anita Vegter, bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt (ACM): “De nieuwe Pandhuiswet beschermt consumenten tegen zeer hoge rentes of onduidelijke overeenkomsten.”

Hoewel het woord “pandbelening” sterke associaties met Swiebertje oproept, is het fenomeen nog springlevend. Pandbelening is opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wet omschrijft pandbelening in artikel 130 als volgt:

De overeenkomst van pandbelening is de overeenkomst waarbij de  ene partij, het pandhuis, aan de andere partij, de pandbelener, een  geldsom ter beschikking stelt en de pandbelener daartegenover een  roerende zaak, niet zijnde een registergoed, in de macht van het pandhuis  brengt met het beding:

a. hetzij dat het pandhuis de zaak aan de pandbelener teruggeeft, indien  deze binnen de beleentermijn de geldsom volledig aan het pandhuis heeft  terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan, en  dat het pandhuis eigenaar van de zaak wordt, indien volledige terugbetaling van de geldsom en volledige voldoening van de pandbeleningsvergoeding binnen de beleentermijn uitblijft;

b. hetzij dat de pandbelener de zaak terstond aan het pandhuis in  eigendom overdraagt, maar het pandhuis gehouden is de zaak aan de  pandbelener terug te geven, indien deze binnen de beleentermijn de  geldsom volledig aan het pandhuis heeft terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan.

Meer informatie

Aanvulling 13 maart 2015

De ACM kondigde in een bericht van 6 februari 2015 handhavingsmaatregelen tegen pandhuizen aan.

ACM verplicht pandhuizen tot juiste toepassing regels
06-02-2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee gemeentelijke pandhuizen een bindende aanwijzing gegeven. De aanwijzing richt zich met name op het feit dat deze pandhuizen de betaling van een rentevergoeding eisen bij verlenging van de overeenkomst van pandbelening. Volgens ACM mag de klant tussentijds niet gedwongen worden tot betaling van de rentevergoeding. De Stadsbank Amsterdam en de Gemeentelijke Kredietbank in Den Haag doen dat wel.
Sinds 1 juli 2014 is de nieuwe Pandhuiswet van kracht. ACM heeft de afgelopen periode de pandhuizen gewezen op de nieuwe regels. ACM is nu gestart met de handhaving.

Nieuwe regels pandhuizen
De consument die iets beleent bij een pandhuis bepaalt aan het eind van de overeenkomst of hij zijn onderpand met betaling (inclusief de vereiste rente) weer terugneemt óf dat hij het achterlaat bij het pandhuis. Als de consument namelijk aan het eind van de beleningstermijn zijn pandbelening niet kan of wil aflossen, hoeft hij niets betalen. Het pandhuis mag het onderpand dan verkopen en de opbrengst houden. Het is ook mogelijk dat de consument en het pandhuis de overeenkomst verlengen.
De pandhuizen mogen onder de nieuwe regels zelf bepalen welke voorwaarden zij stellen aan verlenging, maar de regels laten niet toe dat pandhuizen bij verlenging van de overeenkomst eisen dat consumenten tussentijds een rentevergoeding betalen. De twee gemeentelijke pandhuizen doen dat volgens ACM wel. De pandhuizen bieden consumenten die hun pandbelening niet kunnen of willen aflossen namelijk aan hun overeenkomst te vernieuwen op voorwaarde dat de rente van de lopende overeenkomst direct wordt betaald. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst afgesloten op een onderpand dat reeds beleend is. Omdat het onderpand tussentijds niet ter beschikking komt van de consument is er volgens ACM in feite sprake van een verlenging. Dus mag er dan geen betaling van de rente worden geëist.
Omdat de pandhuizen het niet eens zijn met het besluit van ACM stappen zij nu naar de rechter. ACM wacht het oordeel van de rechter af voordat zij de pandhuizen dwingt hun werkwijze aan te passen.
Sinds 1 juli 2014 geldt een maximale hoogte van de leenvergoeding van 9% per maand – per 1juli 2015 wordt dit maximaal 4,5% per maand – en een minimale lengte van de leentermijn van twee maanden. Ook regelt de wet welke informatie consumenten moeten ontvangen als zij een pandbeleningsovereenkomst aangaan. ACM is de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van deze regels waarmee met name kwetsbare consumenten beter worden beschermd tegen zeer hoge rentes en onduidelijke overeenkomsten. De wet geldt voor alle partijen die pandbelening aanbieden, dus bijvoorbeeld ook voor juweliers die dit doen.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s