Hoeveel ruimte blijft er voor kleine ondernemingen in de financiële sector? | DNB verzoekt om maatregelen tegen kleine trustkantoren / ten minste twee dagelijkse beleidsbepalers

Met het ingewikkelder worden van regelgeving op allerlei terreinen [*] treden tegengestelde tendensen op.

Enerzijds is zichtbaar dat het grotere ondernemingen veel geld kost om aan allerlei eisen te voldoen, met als gevolg dat de dienstverlening of het product duurder worden (en niet altijd beter). Daar springen dan kleine ondernemingen op in, die de diensten/producten voor lagere prijzen kunnen aanbieden, vaak ook met een betere en persoonlijke service.

Anderzijds is zichtbaar dat die kleine ondernemingen met extra ‘aandacht’ worden bekeken. Kunnen zij het wel even goed als de ‘grote jongens’? Soms worden zodanige eisen gesteld dat het voor kleine ondernemingen niet meer goed mogelijk is om daar aan te voldoen.

Dit verschijnsel is in allerlei sectoren zichtbaar, waarbij het soms gaat om activiteiten die van oudsher door kleine ondernemingen werden gedaan. Bijvoorbeeld in de advocatuur, waar sommigen zeggen dat het verschijnsel ‘eenpitter‘ zou moeten worden bestreden.

Trustkantoren

Bij de introductie van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) was de veronderstelling dat de nieuwe regels er toe zouden leiden dat de regels tot minder kleine trustkantoren zouden leiden. Die veronderstelling is niet juist gebleken, want het aantal kleine trustkantoren is juist toegenomen.

Gisteren heeft de minister van financiën een wetgevingsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd, samen met brieven van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) met hun “verlanglijstjes”. Daar komt de trustsector ook in voor. DNB verzoekt in zijn brief om maatregelen tegen kleine trustkantoren, de Bank schrijft:

Minimaal twee dagelijkse beleidsbepalers trustkantoren

De afgelopen jaren is een toename te zien van het aantal kleine trustkantoren, waarbij het dagelijks beleid vaak bepaald wordt door één natuurlijke persoon. Vanuit het uitvoerend toezicht op trustkantoren komt naar voren dat er een verhoogd integriteitsrisico bestaat bij deze eenmanskantoren. Er is sprake van onvoldoende checks and balances, omdat er geen sprake is van functiescheiding. Dit verhoogde risico wordt thans gedeeltelijk gemitigeerd door te eisen dat een dergelijk kantoor een externe compliance officer aanstelt en er extra eisen worden gesteld aan deze uitbesteding. Deze bieden in de praktijk echter onvoldoende waarborg dat dit risico voldoende wordt gemitigeerd.

Van trustkantoren wordt verwacht dat zij als poortwachter de toegang tot het financiële systeem bewaken. DNB is van mening dat deze poortwachterfunctie in de praktijk onvoldoende kan worden uitgeoefend door een trustkantoor zonder voldoende omvang en een dagelijkse beleidsbepaler die zich volledig op deze functie toelegt. De voorgenomen wijzigingen van de Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren ten aanzien van de interne controle zijn een goede tussenstap richting een strenger wettelijk kader ten aanzien van de integere bedrijfsvoering van trustkantoren. In aanvulling hierop acht DNB het van belang dat er ten minste twee natuurlijke personen het dagelijks beleid bepalen.

DNB verzoekt om de Wtt aan te vullen met een artikel overeenkomstig artikel 3:15 Wet op het financieel toezicht en te vereisen dat bij trustkantoren er ten minste twee natuurlijke personen optreden als dagelijkse beleidsbepaler.

De minister reageert als volgt:

Ik onderken dat bij trustkantoren waar het dagelijks beleid wordt bepaald door niet meer dan één persoon sprake kan zijn van een verhoogd integriteitsrisico. In dat verband is in de voorgenomen herziening van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren een versterking van de compliancefunctie opgenomen. In aanvulling daarop ben ik voornemens te regelen dat ten minste twee natuurlijke personen het dagelijks beleid bepalen van een trustkantoor, tenzij blijkt dat de met bedoelde herziening van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren dit risico adequaat wordt ondervangen. Daartoe zal ik het effect van die herziening, in overleg met DNB als toezichthouder, een jaar na inwerkingtreding evalueren.

Het is interessant om de ontwikkelingen te volgen, ook omdat wat er bij trustkantoren gebeurt illustreert wat er mogelijk in andere sectoren valt te verwachten.

[*] Uiteraard zijn er meer oorzaken voor schaalvergroting respectievelijk het ontstaan van kleine ondernemingen aan te wijzen.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s