Verklaring door deskundige die is ingehuurd door aansprakelijk gestelde bestuurder belangrijk voor zijn verweer

In de rechtspraak zijn grote aantallen uitspraken te vinden over bestuurders die door faillissementscuratoren aansprakelijk worden gesteld. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland blijkt dat in het kader van het verweer tegen een dergelijke aansprakelijkstelling overlegging van een rapport, opgesteld door een deskundige, nuttig kan zijn. De curator pruttelt dat de deskundige niet onafhankelijk is, maar krijgt de rechtbank niet mee. Verder heeft de curator de eigen ruiten ingegooid door niet aan het onderzoek mee te werken. Hierna volgt een citaat uit de uitspraak:

De omstandigheid dat sprake is van een partijdeskundige betekent alleen dat bij de waardering van het door hem opgestelde rapport, waaraan vrije bewijskracht toekomt, rekening wordt gehouden met het feit dat deze niet tot stand is gekomen onder dezelfde omstandigheden als een rapport van een door de rechtbank benoemde deskundige. Gelet op het goed onderbouwde karakter van het rapport heeft de rechtbank evenwel geen reden om te twijfelen aan de objectiviteit en deskundigheid van de door [gedaagde] aangedragen deskundige. Dat de verklaring van de deskundige niet onder ede is afgelegd, doet aan de bewijskracht daarvan niet af, nu ook een door de rechtbank benoemde deskundige zijn verklaring niet onder ede zou afleggen.

Bovendien heeft de curator heeft de gelegenheid gehad om – ter betwisting van de juistheid van het rapport van de partijdeskundige van [gedaagde] – een eigen deskundigenrapport in het geding te brengen, een eigen deskundige te doen horen op de voet van artikel 200 Rv of de rechtbank te verzoeken om benoeming van een deskundige, maar heeft daarvan kennelijk afgezien. Hij heeft volstaan met het (in tegenverhoor) horen van getuigen.

2.9. De door de curator aangevoerde omstandigheid dat de deskundige zijn rapport alleen op externe informatie heeft gebaseerd, kan hem niet baten. Vaststaat immers dat de deskundige aan de curator om interne informatie heeft gevraagd maar dat de curator geweigerd heeft om die te verstrekken. Anders dan de curator stelt, kan die weigering niet gerechtvaardigd worden door het bepaalde in artikel 1.8.1 van de destijds geldende Praktijkregels voor curatoren. Afgezien van het antwoord op de vraag of die bepaling i.c. ertoe strekte om verstrekking van de betreffende interne informatie te weigeren, komt aan de Praktijkregels geen dwingende rechtskracht toe. Nu de curator heeft aangegeven dat de interne informatie door de deskundige had moeten worden betrokken bij zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van de vennootschap, kon hij de daarop gerichte vragen van de deskundige ook niet aanmerken als een ‘fishing expedition’. De curator hoeft weliswaar op zichzelf, behoudens voor zover de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering daartoe verplichten, niet mee te werken aan bewijslevering door [gedaagde], maar hij kan bij weigering van die medewerking niet aan [gedaagde] of de door deze ingeschakelde deskundige tegenwerpen dat geen rekening is gehouden met informatie waarover slechts de curator zelf beschikt.

Vervolgens gaat de rechtbank nog nader in op het rapport.

 

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Verklaring door deskundige die is ingehuurd door aansprakelijk gestelde bestuurder belangrijk voor zijn verweer

  1. pjw9779 zegt:

    In het kader van komende SEPA-noncompliance kan dit dus nog wel eens zéér actueel worden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s