Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld

Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013.

Wijziging Besluit bestuurlijke boetes financiële sector | beboetbaarheid overtreding Wwft-verplichtingen

Blijkens artikel II van het voorstel wordt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd. Onderdeel B van artikel II van het voorstel voorziet in een aanpassing van het Besluit naar aanleiding van de wijziging van de Wwft per 1 januari 2013 (Stb. 2012, 686). Bij die wetswijziging zijn voorschriften geïntroduceerd op het terrein van het verplichte cliëntenonderzoek en de meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties. Overtreding van die voorschriften wordt beboetbaar gesteld; omwille van overzichtelijkheid wordt daartoe de tabel behorende bij artikel 13 opnieuw vastgesteld. De desbetreffende boetecategorieën zijn bepaald naar de ernst van de overtreding en sluiten aan bij de boetecategorieën die thans gelden voor soortgelijke overtredingen.

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / termijn ongebruikelijke transactie moet worden gemeld

Voorts wordt door middel van artikel XII voorgesteld om het Uitvoeringsbesluit Wwft te wijzigen. Dit artikel luidt:

Artikel XII
In de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt in het onderdeel “Procedurele aspecten rondom een melding” de tweede volzin vervangen door: Wat betreft de termijn waarbinnen gemeld dient te worden, wordt opgemerkt dat de transacties onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld moeten worden gemeld (zie ook artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Dit houdt in dat in ieder geval binnen veertien dagen moet worden gemeld, en zoveel eerder als feitelijk mogelijk bij voldoende zorgvuldige interne afweging of een transactie als ongebruikelijk moet worden beschouwd.

De bijbehorende toelichting is de volgende:

Artikel XII
De wijziging in dit onderdeel voorziet in een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme naar aanleiding van de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013 (Stb. 2012, 686). Bij die wetswijziging is de termijn waarbinnen een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld aangepast van binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden tot onverwijld. De onderhavige wijziging strekt ertoe de aanwijzing ter zake in het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme daarmee in overeenstemming te brengen.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuurlijke boete, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s