Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar? Over de grens tussen wel/niet pensioenadvies

Naar aanleiding van mijn artikel in AccountancyNieuws over de Wft-vergunningplicht als er gegevens aan een verzekeraar worden opgestuurd, kreeg ik een aantal reacties. Dat was voor mij, na overleg met Frans Heitling van AccountancyNieuws, om een discussie in de AccountancyNieuws groep op LinkedIn te starten. Tekst van mijn bericht in de LinkedIn groep:

Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar? Over de grens tussen wel/niet pensioenadvies
Op http://accountancynieuws.nl/actueel/vaktechniek/wft-vergunning-nodig-voor-opsturen.117154.lynkx is mijn artikel over de reikwijdte van de Wft, als het gaat om pensioenadvies, geplaatst. In dat artikel neem ik het standpunt in dat de AFM een veel te ruime betekenis geeft aan de begrippen ‘bemiddelen’ en ‘adviseren’. Dat leidt er toe dat gewone ondernemersactiviteiten (zoals het opvragen van offertes en het toezenden van gegevens) al onder de vergunningplicht vallen. Dat is ongewenst en kan niet de bedoeling van de Wft zijn. In het kader van voorkoming van onnodige administratieve lasten is van belang dat niet-relevante activiteiten niet tot vergunningplicht leiden. Daarbij hebben niet alleen accountants, maar ook belastingadviseurs en andere dienstverleners belang.

In dat verband attendeer ik ook op de onduidelijkheid in de NBA brochure over pensioenadvies, http://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/2012/NBA_Bro%20A5%20Pensioenadvisering_web.pdf. Ik heb de tekst op pagina’s 6 tot en met 10 doorgelezen en ben van mening dat de accountant met een kluitje in het riet wordt gestuurd, over onderwerpen die niet ingewikkeld zijn. Zie bijvoorbeeld pagina 9, waar twee alinea’s beginnen met “waarschijnlijk”. Het eerste geval dat daar genoemd wordt is het geven van een oordeel over offertes, wat mij tot het ‘echte’ pensioenadvies lijkt te behoren (waarbij ik overigens de marketing door een kantoor maar van zijdelings belang vind). In het tweede voorbeeld wordt gezegd dat pensioen in eigen beheer een ‘grijs’ gebied zou zijn. Er staat:

“Waarschijnlijk zal advisering aan de DGA over een kantoorspecifiek adviesproduct niet onder de Wft vallen (situatie b). Dit advies valt niet onder de Wft omdat ‘eigen beheer’ niet als financieel product in de Wft aangemerkt wordt. We komen hier in een meer grijs gebied en daar zal de praktijksituatie uitsluitsel moeten geven of sprake is van algemene advisering, dan wel concrete productgerichte advisering.”

Hiermee wordt de accountant het bos ingestuurd. Zie voorts op pagina 9/10 van de brochure:

“Onder deze laatste categorie valt bijvoorbeeld ook specifieke productinformatie gericht op een specifieke klant en het doorgeven van gegevens (behoudens NAW-gegevens) door een niet-vergunninghouder aan een vergunninghouder, omdat dat onder bemiddeling valt . Immers voor bemiddeling geldt sowieso geen vrijstellingsmogelijkheid. Niettegenstaande dat het vaak duidelijk is waar activiteiten onder vallen, blijft er toch een grijs gebied als het gaat om het doen van een beroep op de vrijstellingsregeling. Bij dit laatste valt te denken aan het doorgeven van loongegevens aan bijvoorbeeld de verzekeraar, of het bedrijfstakpensioenfonds zonder dat dit leidt tot het afsluiten van een contract.”

Ik acht het ongewenst dat er “grijze gebieden” zijn.

De vraag naar de grens tussen pensioenadvies en -bemiddeling is een vraag die niet alleen voor accountants relevant is, maar ook voor andere zakelijke dienstverleners. Dat betekent naar mijn mening dat de AFM zelf helderheid dient te verschaffen over de vraag wat er wel en wat er niet vergunningplichtig is.
Daarbij dient voor op te staan dat beoordeling van pensioenaanbiedingen en vergelijking van die aanbiedingen gespecialiseerde materie is. Al het overige hoort niet onder vergunningplicht te vallen. Dat betreft onder meer:
– toezending aan de verzekeraar van gegevens inzake de onderneming, inclusief financiële gegevens
– toezending aan de verzekeraar van personeelsgegevens, inclusief loongegevens
– het opvragen van gegevens bij de verzekeraar, waarbij het gegevens betreft die de cliënt zelf ook bij de verzekeraar zou kunnen opvragen.

Aanvulling 16 december 2013
Inmiddels is bekend gemaakt dat er met ingang van 1 januari 2014 een vrijstelling zal gaan gelden voor het aanleveren van salarisgegevens aan pensioeninstellingen. Zie de vrijstellingsregeling [*] en het bericht van accountantsorganisatie NBA.

Het is verheugend dat de discussie over het aanleveren van salarisgegevens is geëindigd, wat niet wegneemt dat ik het pure kolder vind dat het aanleveren van salarisgegevens zou kunnen leiden tot vergunningplicht op grond van de Wft.

[*] In artikel 6, eerste lid Vrijstellingsregeling Wft wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
h. bemiddelaars die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten en uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid beschikken over gegevens betreffende de financiële situatie van de consument, voor zover zij, zonder daarvoor van de aanbieder provisie te ontvangen, deze gegevens op verzoek van de werkgever van de betreffende consument verstrekken aan de aanbieder.

Toelichting op de wijziging:
b. salarisadministratiekantoren en accountants
Veel salarisadministratiekantoren en accountants geven salarisgegevens door aan pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen ten behoeve van het bepalen van de premie die de werkgever af moet dragen voor het pensioen van de werknemer. Het doorgeven van deze gegevens aan verzekeraars of premiepensioeninstellingen kwalificeert echter als bemiddelen in de zin van de Wft, waarvoor op grond van artikel 2:80 van de Wft een vergunning moeten worden aangevraagd. Daar een pensioenfonds geen aanbieder in de zin van de Wft is, is dit niet het geval bij pensioenfondsen. Het doorgeven van salarisgegevens van een nieuwe werknemer kan namelijk gezien worden als het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product (het pensioencontract). Wat betreft lopende contracten, gaat het om het assisteren bij het beheer en de uitvoering, hetgeen volgens onderdelen c en d van de definitie van bemiddelen in artikel 1:1 van de Wft ook onder bemiddelen valt.
De gegevens worden doorgegeven op verzoek van de werkgever, omdat juist salarisadministratiekantoren en accountants eenvoudig kunnen beschikken over de juiste gegevens. Buiten het doorgeven van de salarisgegevens zijn zij verder niet betrokken bij de advisering over en de bemiddeling in het pensioenproduct. Deze activiteiten vormen dus een marginaal onderdeel van de werkzaamheden van de salarisadministratiekantoren en accountants, terwijl er wel uitgebreide wettelijke eisen tegenover staan. Dit wordt onwenselijk geacht. Daarom wordt voorzien in een vrijstelling voor deze activiteiten. De vrijstelling is analoog vormgegeven aan de bestaande vrijstelling voor adviseurs die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten, maar vanwege die andere hoofdberoepswerkzaamheid wel beschikken over gegevens betreffende de financiële situatie van de consument. Wanneer dergelijke gegevens worden doorgegeven, mag verder geen provisie worden ontvangen van de aanbieder en wordt de eis gesteld dat de gegevens worden doorgegeven op verzoek van de werkgever van de desbetreffende consument.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s