AFM kan niet eisen dat ondernemer, die mogelijk vergunningplichtige activiteiten verricht zonder vergunning, elektronische informatie verschaft

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs bepaald dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet door middel van een last onder dwangsom ondernemingen kan verplichten om hun elektronische administratie en e-mailsysteem aan de toezichthouder ter beschikking te stellen, zodat de AFM zou kunnen controleren of vergunningplichtige activiteiten zijn verricht. De rechter oordeelde dat de wet niet voorziet in een mogelijkheid een kopie te vorderen van de (elektronische) administratie; wel kan de AFM een bedrijfsbezoek afleggen en dan zelf kopieën maken. Voor het betreden van een privé-woning is toestemming van de bewoner nodig, ook als daar de administratie van de onderneming bevindt. Van de onderneming kan dan wel worden verwacht dat deze de administratie elders ter beschikking stelt of zorgt dat de toestemming er wel komt. Voorts mag de AFM geen gegevens vergaren met als doel deze aan het Openbaar Ministerie door te spelen.

De samenvatting op rechtspraak.nl luidt:

Indien en voor zover de zakelijke (elektronische) gegevens en bescheiden die de toezichthouder wenst in te zien zich bevinden in een woning, is de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat een redelijke uitleg van de artikelen 5:17 en 5:20, eerste lid, van de Awb met zich brengt dat van de onder toezichtstaande (rechts)persoon redelijkerwijs kan worden gevergd dat die ofwel toestemming verleent aan de toezichthouder om de woning te betreden teneinde inzage te krijgen in de zakelijke (elektronische) gegevens en bescheiden (en daarvan kopieën te maken) ofwel de zakelijke (elektronische) gegevens en bescheiden ter inzage aanbiedt op een andere plaats dan een woning, bijvoorbeeld het kantoor van de toezichthouder. Zonder nadere motivering kan er niet van worden uitgegaan dat het vorderen van inzage in (of een kopie van) het e-mailsysteem van de betrokken ondernemingen noodzakelijk is met het oog op het kunnen vaststellen van (de omvang van) een eventuele overtreding van artikel 2:96 van de Wft. Daar komt bij dat in het licht van artikel 5:13 van de Awb en het door verzoekers genoemde briefgeheim het in de rede zou hebben gelegen dat AFM uiterlijk ten tijde van de lastoplegging kenbaar zou hebben gemaakt dat en op welke wijze zij voornemens was te voorkomen dat geen kennis zou worden genomen van berichten met een geprivilegieerd of een privékarakter. Verzoekers betogen voorts terecht dat op AFM evenzeer een verzwaarde motiveringplicht rust inzake de noodzaak om gegevens van A, C en E te vorderen nu sprake is van een samenloop met een strafrechtelijk onderzoek naar dezelfde feiten waarbij A, B, C en D als verdachten zijn aangemerkt en F als getuige is gehoord

Inmiddels heeft de AFM op de website het navolgende bericht geplaatst naar aanleiding van deze uitspraak:

AFM past werkwijze rondom informatie-inwinningen onderzoeken aan
29-10-2012
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten haar werkwijze voor het vorderen van informatie tijdens een onderzoek tijdelijk beperkt aan te passen. Aanleiding is een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam over de bevoegdheden van de AFM tot het vorderen van inlichtingen en inzage in zakelijke informatie.
Als de AFM nu inzage wil in zakelijke gegevens, biedt ze de betrokken partij een keuze. De betrokkene mag vrijwillig kopieën van de informatie opsturen of de AFM komt langs op kantoor om zelf de gegevens te kopiëren. Hiermee komt de AFM tegemoet aan de uitspraak van de voorzieningenrechter.
De AFM wijst er op dat het een voorlopig oordeel betreft van een voorzieningenrechter in een zeer bijzondere zaak. De voorzieningenrechter geeft een beperkte uitleg aan de bevoegdheden van de toezichthouder op grond van de Algemene wet bestuursrecht . In rechterlijke procedures zal de AFM daarom ook bepleiten dat het oordeel van de voorzieningenrechter op dit punt niet moet worden gevolgd.
Informatie die de AFM al heeft ontvangen in reactie op al opgelegde lasten onder dwangsom, is volgens de AFM rechtmatig verkregen. Deze informatie kan worden gebruikt voor verdere besluitvorming. Dat is volgens de AFM ook het geval als een last onder dwangsom niet in overeenstemming is met het oordeel van de voorzieningenrechter over de bevoegdheden van de AFM tot het vorderen van informatie.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.
Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s