Nieuw bv-recht vergt actie vóór 1 juli!

Het kabinet streeft naar invoering van de wetsvoorstellen inzake de flexibilisering van het bv-recht en bestuur & toezicht per 1 juli 2012. Deze wetsvoorstellen zullen het Nederlandse recht inzake besloten vennootschappen (bv’s) ingrijpend veranderen. Die veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen. Ook bestaande vennootschappen krijgen met wijzigingen te maken, doordat de regelgeving in het algemeen onmiddellijk in werking treedt en statutaire bepalingen die in strijd met de wet zijn ongeldig worden.

Actie vóór datum inwerkingtreding? (Verwacht: 1 juli 2012)

Er kunnen redenen zijn om vóór de datum van inwerkingtreding tot actie over te gaan. Een reden kan zijn dat het gewenst is om bepaalde handelingen te verrichten voor het nieuwe bv-recht in werking treedt, zoals het vaststellen van een jaarrekening en uitkeren van dividend. Verder biedt het nieuwe recht ook bepaalde mogelijkheden om fouten uit het verleden te repareren. Die mogelijkheden kunnen soms alleen worden benut als er statutenwijziging vóór inwerkingtreding plaats vindt.

De veranderingen zijn in de navolgende rubrieken in te delen:

 • Onmiddellijk werkende bepalingen die risico opleveren bij bestaande bv’s.
 • Blokkering van nieuwe faciliteiten door bepalingen in statuten gebaseerd op huidig recht.
 • Nieuwe faciliteiten die statutenwijziging vereisen.
 • Nieuwe aandachtspunten bij statutenwijziging en oprichting van nieuwe bv’s.

Onmiddellijk werkende bepalingen die risico opleveren bij bestaande bv’s

Ook zonder statutenwijziging treden een aantal nieuwe regels die risico opleveren onmiddellijk in werking, de belangrijkste zijn:

 • Er gelden nieuwe formaliteiten voor de uitkering van dividend en agio. Niet-naleving leidt tot ongeldige handelingen en onder omstandigheden tot aansprakelijkheid van directie en aandeelhouder. De nieuwe regels gelden ook voor boek­jaren die zijn geëindigd voor inwerkingtreding, voor zover over die boekjaren besluiten worden genomen ná inwerkingtreding van het nieuwe bv-recht.
 • Als een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de door hem bestuurde bv zijn nieuwe regels van toepassing op de besluitvorming.
 • De regelgeving inzake certificaten van aandelen wijzigt ingrijpend. Om rechtsonzekerheid te voorkomen zijn maatregelen nodig, meestal omvat dat ook statuten­wijziging van de bv.

Blokkering van nieuwe faciliteiten door bepalingen in statuten gebaseerd op huidig recht

De navolgende nieuwe mogelijkheden kunnen worden geblokkeerd door de statuten van een bestaande bv waarin wordt verwezen naar huidig recht:

 • Verruiming mogelijkheden om uitkeringen (onder andere dividend) te doen.
 • Vereenvoudiging regels terugbetaling van gestort kapitaal, kapitaalvermindering en inkoop.
 • Vervallen van formaliteiten inzake transacties met oprichters en aandeelhouders binnen twee jaar na oprichting (“Nachgründung”).
 • Vervallen van de eisen inzake steunverlening door de bv in het kader van de verkrijgen van de aandelen (“artikel 207c”).

Nieuwe faciliteiten die statutenwijziging vereisen

Een aantal faciliteiten van het nieuwe recht worden alleen geboden als de statuten van de bv in overeenstemming zijn met het nieuwe recht. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe aandelensoorten (stemrechtloos, winstrechtloos), de bevoegdheid van bepaalde aandeelhouders om een bestuurder te noemen en aanpassing van de blokkeringsregeling.

Nieuwe aandachtspunten bij statutenwijziging en oprichting van nieuwe bv’s

Het nieuwe bv-recht stelt straks minder eisen aan de inhoud van statuten van de bv’s. Dat kan tot gevolg hebben dat belangrijke bepalingen in de statuten die de positie van een investeerder, minderheidsaandeelhouder of statutair directeur waarborgen ontbreken.

CHECK OP BESTAANDE STATUTEN DOOR PELLICAAN ADVOCATEN

De gespecialiseerde advocaten van Pellicaan Advocaten verrichten op verzoek van ondernemers en adviseurs een onafhankelijke check van de bestaande statuten van besloten vennootschappen. Aangegeven wordt of statutenwijziging vóór 1 juli 2012 gewenst is en welke onderwerpen aandacht behoeven.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Rechtspersonenrecht. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s