WODC | Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Het WODC heeft onlangs een themanummer Justitiële Verkenningen uitgebracht over verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting, zie de aankondiging.

In de inleiding schrijft WODC onder meer:

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het rechtsgebied van de stad. Wie in vroeger tijden werd gestraft met verbanning, werd tot voorbij de banpaal gebracht en geacht zich niet meer binnen de stadsgrenzen te begeven. Maar verbanning en uitsluiting zijn niet enkele fenomenen uit het verleden. Nieuwe vormen daarvan zijn in de afgelopen decennia steeds populairder geworden in Nederland. Het gaat dan om gebiedsontzeggingen, openbaar-vervoerverboden, stadionverboden en (collectieve) toegangsverboden tot winkels en horeca.Het bijzondere van deze maatregelen is dat ze vaak niet strafrechtelijk van aard zijn, maar door de bestuursrechter of door private partijen worden opgelegd, al dan niet in samenwerking met de politie. (…)

In de afgelopen decennia zijn publieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid steeds meer bij andere partijen dan de overheid komen te liggen. (…)

In dit themanummer wordt in vier artikelen ingegaan op allerlei vragen die deze maatregelen oproepen. Zo is voor het uitvaardigen van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke verboden minder bewijslast nodig dan in het strafrecht. De rechts­bescherming is daarmee kleiner dan bij strafrechtelijke maatregelen. Ook is er de kwestie van proportionaliteit: hoe verhoudt de zwaarte van de genomen maatregelen zich tot de ernst van het delict?

Zo te zien komen de consequenties van de witwasbestrijding niet aan bod, waarbij private partijen klanten weigeren omdat zij de naleving (compliance) te duur vinden.

Personentoetsing | VOG | uitsluiting in de arbeidsmarkt

De integriteitsindustrie in de vorm van personentoetsing kom wel aan de orde, in het interessante artikel van Elina van ’t Zand-Kurtovic over uitsluiting in de arbeidsmarkt. Zij schrijft over de VOG, de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Zie over uitsluiting door private partijen vanwege witwasbestrijdingsverplichtingen mijn eerdere berichten, onder meer van mei 2018 en februari 2018. Gelijksoortige effecten treden bij FATCA op.

Advertenties
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Accountant en belastingadviseur zijn verwerkingsverantwoordelijke | Datenschutzkonferenz

Eerder schreef ik in dit artikel dat accountants en belastingadviseurs geen verwerkers zijn. De NBA was het daarmee in een reactie niet eens.

Uit een mededeling van de Duitse AVG-toezichthouders, verenigd in de ‘Datenschutzkonferenz’ (DSK) blijkt dat zij van mening zijn dat belastingadviseurs en accountants wel degelijk verwerkingsverantwoordelijke zijn. In een notitie over verwerkers (‘Auftragsverarbeitung’) wordt meegedeeld dat de ondernemingen die technische werkzaamheden inzake salarisverwerking uitvoeren en partijen waarbij outsourcing van persoonsgegevens in het kader van cloudcomputing plaats vindt, zonder dat er een ‘inhaltlichter Datenzugriff’ van de cloudaanbieder nodig is, beiden verwerker zijn. Daarentegen zijn geheimhouders zoals belastingadviseurs, advocaten, onafhankelijke bedrijfsartsen en accountants altijd verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe het komt dat er in Nederland daar zo’n verwarring over is, blijft vaag.

Bron: Auftragsverarbeitung, Art. 28 DS-GVO. Kurzpapier Nr. 13, Datenschutzkonferenz, 16 januari 2018


Op de Pellicaan website verscheen een gelijksoortig artikel van mijn hand

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Rechter en VOG

Uit de internetconsultatie die op 22 mei is gestart blijkt dat ook rechters een VOG nodig hebben. In de aankondiging staat dat het een technische aanpassing betreft, zodat het raadselachtig is waarom er geconsulteerd wordt.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Procesrecht, rechtspraak | Tags: | Een reactie plaatsen

E-mail is onveilig dus gebruik het niet | tip van de AIVD

E-mail is onveilig, zo schrijft de AIVD:

U kunt niet e-mailen met de AIVD. E-mailverkeer via internet is kwetsbaar, omdat anderen ongewenst en ongemerkt kunnen meelezen.

Toch is de Nederlandse overheid nog steeds niet bezig met een (Europees) project voor een veilig alternatief. Zou dat dan weer zijn omdat het wel makkelijk is voor de AIVD en anderen van de opsporing om overal makkelijk bij te kunnen? Want de opsporing wil graag ‘achterdeurtjes’ in de encryptie.

Datalek
Wat het lastig maakt: het versturen van persoonsgegevens per e-mail (bijvoorbeeld de loonadministratie) is een datalek en moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei a.s. kan die Autoriteit veel hogere boetes opleggen wegens niet naleving van de privacy- en cybersecurityregels, die straks ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ heet en uit Europa komt.

Als ondernemingen structureel cybersecurityvoorschriften aan de laars lappen, zal de Autoriteit een voorbeeld moeten gaan stellen en dan is een last onder dwangsom (praktijk aanpassen en anders een grote geldsom betalen) of een boete te verwachten.

 

 

Meer informatie: mijn eerdere berichten over de onveiligheid van e-mail.

PS: de opsporing = FIOD, politie, openbaar ministerie, geheime diensten, overheidstoezichthouders, enzovoorts.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

AVG-overdrijving

Jaap-Henk Hoepman schreef voor het FD een mooi artikel over AVG-overdrijving “Angsthazen en notoire bullebakken“.

Daarin signaleert hij de boefjes die de vloer aanvegen met de AVG, zoals Facebook, en die hij ‘bullebakken‘ noemt. Ook de overheid deelt hij in die categorie in. Een andere groep zijn degenen die buitengewoon ingewikkeld doen over bepaalde AVG-onderwerpen die helemaal niet ingewikkeld zijn.

Nu gegevensbescherming een serieuze zaak is geworden, moet er ineens worden nagedacht over privacy. Dat is wennen.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Privacy bij Argos

Argos heeft een aantal interessante radioprogramma’s over privacy gemaakt, die kunnen worden teruggeluisterd:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

De wondermens die alle regels begrijpt en naleeft | VAR preadviezen vertrouwen in de overheid

Al eerder heb ik me afgevraagd of de Nederlandse (en Europese) wetgever hun regels maken voor wondermensen (onder meer in de witwasbestrijding is dat aan de orde).

Ik ben niet de enige die zich dat afvraagt, Nico Verheij schrijft in zijn artikel voor NTBR over twee preadviezen van Damen en Kortmann ten behoeve van VAR-Vereniging voor bestuursrecht over de juridische werkelijkheid dat ook de overheid niet uit wondermensen bestaat:

Idealiter zouden wij een bestuur hebben dat alle nuances van het bestuursrecht perfect beheerst. Maar dat bestuur zal er niet komen. Wij zullen nooit een bestuur van alleswetende topjuristen krijgen. Zelfs het bestuur dat al Damen’s aanbevelingen opvolgt zal fouten blijven maken. De voor bestuursrechtjuristen interessante vraag is welke gevolgen wij aan die fouten moeten verbinden. Juist daar zegt Damen helaas weinig over.

Hij signaleert de communicatieve problemen tussen overheid en burger en schrijft onder meer:

Een van de redenen waarom wetten – zelfs goed geschreven wetten – voor veel burgers moeilijk leesbaar zijn, is dat de taal van de wet veel nauwkeuriger moet zijn dan in het dagelijks spraakgebruik nodig en gebruikelijk is.

en besluit met:

Maar wat betekent een gebrek aan zelfredzaamheid voor de toepassing van het vertrouwensbeginsel? (…) Ik wacht het antwoord van Damen ter vergadering met spanning af.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Access to personal data in public land registers: Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection | proefschrift | AVG

Anna Berlee schreef voor WPNR het artikel “Volledige openbaarheid: het doel voorbij” (4 november 2017) en werd door Vereniging Eigen Huis geïnterviewd, mede naar aanleiding van haar proefschrift, dat zij op 2 maart jl. heeft verdedigd.
Inmiddels is de handelseditie uit van dat proefschrift over de privacy van het kadaster, “Access to personal data in public land registers: Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection“.

Vereniging Eigen Huis is momenteel actief inzake privacy en kadaster, zie dit bericht voor vindplaatsen.

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’ | update

Binnenkort hoop ik terug te komen op mijn artikel in Accountancy Vanmorgen en op de reactie van de NBA.

Vooruitlopend daarop onderstaand een tweet die ik onderschrijf:

 

 

 

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nederlandse uitvoeringswet AVG aangenomen en op 25 mei in werking

De eerste kamer heeft op 15 mei 2018 een uitvoeringswet (UAVG) aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan, aldus een persbericht van die datum. De UAVG treedt op dezelfde datum als de AVG in werking, namelijk op 25 mei 2018.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen